donatie-aanvragen
digitaal managen

Dienst
Maatwerk applicatie, api, design

Financiële dienstverlener
Digitaal donatie-managementsysteem

Voor een van de grootste financiële dienstverleners van Nederland hebben we het donatie-aanvraagproces gedigitaliseerd. We hebben een procesbeheerapplicatie gebouwd waarmee het hele proces van donatie-verzoeken digitaal wordt gemanaged: van aanvraag tot toekenning of afwijzing.

De software die we hiervoor hebben ontwikkeld, scheelt de behandelaar van een donatie-aanvraag veel tijd. De gebruikers van het systeem hebben altijd inzicht in de status van een aanvraag. Elke aanvrager wordt volgens vastgestelde processen behandeld en krijgt de juiste informatie op het juiste moment. Het systeem heeft een uiterst hoog veiligheidsniveau en wordt continu beoordeeld via audits. De applicatie is zeer stabiel, flexibel, overzichtelijk en heel gebruikersvriendelijk voor zowel aanvrager als beoordelaar.

Eens sparren over
jouw online vraagstuk?

Sluiten